Takets värsta fiende är påväxten som binder fukt och hindrar avrinningen från taket. Naturligtvis kan pannor spricka av olika anledningar men dessa bör bytas ut snarast. Hur får vi ut så mycket som möjligt av takets potential så kostnadseffektivt som möjligt?

Vår lösning:
Mossa och annat skräp avlägsnas från taket mekaniskt med borste eller skrapa. Trasiga takpannor byts ut och hängrännor töms.Efter det så gör vi en besiktning av takpappen och takläkten.  Sedan behandlas taket mot påväxt med bekämpningsmedel avsett för ändamålet. Påväxten dör och släpper från taket med tiden . Taket kommer i regel vara fritt från påväxt i ca 4 år.(lite beroende på omgivning). Vi kontaktar då er för en tilläggsbehandling och kontroll av taket.

Fördelar:
- Vår behandlingsmetod är mycket skonsam för taket.
- Påväxtfritt i upp till fyra år
- Uppföljning med återkommande kontroll efter fyra år
- Kostnadseffektivt.

Takbehandling ska utföras av kompetent och välutbildad personal.

Takbehandling ställer stora krav på personalen med höga höjder,vindförhållande och hala underlag.

Vi följer alltid arbetsmiljöverkets regler för arbete på höghöjder.

Vi använder alltid sele med säkerhetslina samt att vi ALLTID genomför en säkerhetsgenomgång för varje objekt, ibland kräver jobbet att vi använder ställning eller skylift.